မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

ကာတွန်းပေးသုံးခွင့်ပေးသော ကာတွန်းဆရာ စိုင်းဆေဟန် ၊ Tai freedom ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။