ရုပ်သံ (Page 2)

ဘီးလူမြို့ရာဇဝင်အရ မိဘုရား(၁၂)ပါးရဲ့ မျက်လုံးကို စိမ်တဲ့ရေလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ မိုးညှင်းမင်းတရာကြီးရဲ့ ဆင်ရတနာအပိုင်စားရတဲ့တောနေရာမှာရှိပါတယ်။ ထိုတောကို အုန်းစံဆိုင်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အခုတော့ဆက်လက်ဖတ်ရူ.ရန်